De stichting

Stichting Funerair Erfgoed Farmsumer Kerk

Het doel van de Stichting Funerair Erfgoed  Farmsumer Kerk is om de gevonden en opgegraven zerken in stand te houden en eventueel nog meer zerken bloot te leggen en te restaureren.

We willen de zerken voor een breed publiek toegankelijk houden door middel van het open stellen van de kerk, het verstrekken van informatie en het geven van rondleidingen.

Er worden  regelmatig lezingen gehouden over de zerken, in het bijzonder met betrekking tot de familie Ripperda. De zandstenen zerken van deze familie in de Farmsumer Kerk behoren tot de oudsten van Noord – Nederland.